Kommunal familjerådgivning

i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög.

Samtalshjälp för par, familjer och ensamstående.

Alla kan någon gång få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga skapas lätt låsta lägen. En familj kan också hamna i svårigheter och behöva hjälp av en utomstående. För att inte fastna i en livskris kan professionell hjälp ibland behövas.

Professionell samtalshjälp >>

 
Tel: 0761-852045        E-post: familjeradgivning@benjamin.se